Deze vorm van fysiotherapie kan bestaan uit ritmische massage, warmtepakkingen, orgaan-inwrijvingen en/of oefentherapie. Zoals ik eerder al beschreef is de ritmische massage gericht op het in beweging brengen van de genezende krachten in het menselijk organisme. In de ritmische massage maken we gebruik van strijkingen en knedingen in bepaalde patronen op het lichaam om zodoende blokkades op te lossen.

Tevens wordt er binnen de antroposofische fysiotherapie gebruik gemaakt van oefentherapie die vooral gericht is op fysieke klachten. Je moet daarbij denken aan rek- en spierversterkende oefeningen maar ook aan oefentherapie gericht op verbetering van de houding en beweging. Daarnaast wordt de oefentherapie gebruikt om bepaalde delen van het lichaam wakker te maken. Hierdoor kunnen onbewuste processen beter onderkend worden en op deze manier tot bewust hanteerbare processen worden omgevormd.