Fysiotherapie

Fysiotherapie is kort gezegd het  behandelen van en begeleiden van klachten aan het bewegingsapparaat. Havenpraktijk de Dijk, in Wageningen, kijkt naar de gevolgen van ziekten en aandoeningen én zoekt naar de oorzaken van deze gezondheidsproblemen. Bovendien wordt er aandacht besteed aan preventie.

Meer bewegingsvrijheid Het doel is om u op verantwoorde wijze in beweging te brengen en te houden. Onbelangrijk welke oorzaak het betreft – sportblessures – rugklachten – gevolgen van een operatie – ongeval of chronische ziekte óf – vage klachten. Het doel blijft dat u uw dagelijkse leven zo goed mogelijk kunt voorzetten en verdere problemen zelf kunt voorkomen of beperken.

Verwijzing fysiotherapeut Een verwijzing van de huisarts is tegenwoordig vrijwel niet meer nodig. Echter, er zijn enkele uitzonderingen. Uw fysiotherapeut kan u hierover informeren. Uw huisarts wordt geïnformeerd over uw behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te wensen.

Eerste behandeling Uw klachten en verwachtingen worden tijdens uw eerste bezoek zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Samen met u wordt uw behandelplan opgesteld.

De oefentherapie Het doel is om met deze therapie de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en de spierkracht te vergroten. Het is belangrijk zelf actief mee te werken aan uw herstel. Huiswerkoefeningen kunnen een onderdeel van de behandeling zijn.