Tarieven en betalingen

Screening 12,70 Euro
Prijs reguliere zitting fysiotherapie 31,61 Euro
Prijs dubbele zitting 63,22 Euro
Toeslag aan huis behandeling 12,- Euro
Eenmalig consult op verzoek van de huisarts 63,82 Euro
Screening, intake en onderzoek 42,70 Euro
Intake en onderzoek na verwijzing 40,40 Euro
Manuele therapie 44,15- Euro
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Kort verslag 29,50 Euro
Lang verslag 55,- Euro
Meridiaan-Kleurentherapie intake en eerste behandeling 60,- Euro
Vervolgbehandeling Meridiaan-Kleurentherapie 50,- Euro
Prijs niet nagekomen afspraak volledig

Annulering afspraak Wil je een afspraak afzeggen? Doe dit dan 24 uur voor de geplande afspraak. Dit kan telefonisch of per email. Afspraken die je korter dan 24 uur van te voren afzegt, worden volledig in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief. Je krijgt hiervoor een rekening toegestuurd. Het tarief wordt niet vergoed door je verzekering.

Bankgegevens
IBAN: NL15 ABNA 0597 1719 63
Ten name van: Havenpraktijk de Dijk, Wageningen

Goed om te weten Uw fysiotherapeut is BIG-geregistreerd (09045913904) en staat ingeschreven in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van het KNGF. Zo weet u dat bij- en nascholingen worden gevolgd om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten. U krijgt een factuur indien u niet voldoende aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Meridiaan-Kleurentherapie is een therapie die nog niet declarabel is bij uw zorgverzekeraar en deze valt niet onder fysiotherapie. Er zijn aandoeningen die voorkomen op de lijst van  ‘chronische aandoeningen’. Wanneer uw aandoening op deze lijst voorkomt, heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en/of worden door u betaald indien uw aanvulling niet toereikend is. Voor meer informatie kijk op www.zorgwijzer.nl