Tarieven en betalingen 2024

Zitting fysiotherapie € 40,00
Zitting manuele therapie € 50,00
Toeslag aan huis behandeling € 17,50
Lange zitting complexe aandoeningen € 50,00
Eenmalig consult op verzoek van de huisarts € 65,00
Screening, intake en onderzoek € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50
Telefonische zitting / videoconsult € 27,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Kort verslag € 35,00
Lang verslag € 62,50
Meridiaan-Kleurentherapie intake en eerste behandeling € 62,50
Vervolgbehandeling Meridiaan-Kleurentherapie € 53,50
Prijs niet nagekomen afspraak volledig

Annulering afspraak Moet u een afspraak afzeggen? Doe dit dan 24 uur voor de geplande afspraak. Dit kan telefonisch of per email. Afspraken die u korter dan 24 uur van te voren afzegt, worden volledig in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief. Hiervoor krijgt u een rekening toegestuurd. Het tarief wordt niet vergoed door de verzekering.

Bankgegevens
IBAN: NL15 ABNA 0597 1719 63
Ten name van: Havenpraktijk de Dijk, Wageningen

Goed om te weten Uw fysiotherapeut is BIG-geregistreerd (09045913904) en staat ingeschreven in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van het KNGF. Zo weet u dat bij- en nascholingen worden gevolgd om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten. U krijgt een factuur indien u niet voldoende aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Meridiaan-Kleurentherapie is een therapie die nog niet declarabel is bij uw zorgverzekeraar en deze valt niet onder fysiotherapie. Er zijn aandoeningen die voorkomen op de lijst van  ‘chronische aandoeningen’. Wanneer uw aandoening op deze lijst voorkomt, heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en/of worden door u betaald indien uw aanvulling niet toereikend is. Voor meer informatie kijk op www.zorgwijzer.nl