Ritmische massage- en bewegingstherapie

De ritmische massagetherapie
De ritmische massage is een zachte massage met specifieke handgrepen. Deze vorm van massage werkt diep door in het lichaam. Het lichaam wordt hierbij uitgenodigd om de disbalans te herstellen. Na iedere behandeling wordt nagerust. De ritmische massage is onderdeel van de antroposofische fysiotherapie. Deze vorm van fysiotherapie is geen alternatieve therapie maar een uitbreiding op de gewone fysiotherapie.

Ritmische massage bij kinderen
Naast volwassenen behandel ik ook kinderen. Mogelijke indicaties voor behandeling zijn bijvoorbeeld slaapproblemen, spijsverteringsklachten, overwakkerheid en moeheid. Wat heeft het kind meegekregen aan constitutie, erfelijke aanleg, sterktes en zwaktes en hoe maakt het kind zijn/haar lichaam eigen. De ritmische massage kan hierbij ondersteunen, waar nodig rust brengen maar kan ook vitaliserend werken.

Antroposofische bewegingstherapie
In de antroposofische bewegingstherapie kijk ik hoe iemand beweegt. De therapie richt zich op de verbinding met de eigen lichamelijkheid maar ook op het jezelf ervaren in de ruimte. Door deze therapie kun je een groter bewegingsgevoel ontwikkelen.

Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie maar een uitbreiding op gewone fysiotherapie.